26. Casanovské slavnosti

26. Casanovské slavnosti

Galerie

Zahájení slavností v pátek 10. 6. v 18:00 hodin slavnostním příjezdem Giacoma Casanovy na nádvoří zámku. Další program v zámecké zahradě – hlavními hvězdami budou skupiny Janek Ledecký a Kiss Forever Band (Hu). Podrobný program naleznete také na plakátovacích plochách, na webových stránkách www.kcduchcov.cz, na facebooku, nebo v MIC Duchcov.

Informace o akci a jejím konání