Nabídka pracovního místa Účetní - produkční

Město Duchcov

Kulturní centrum Duchcov

 přijme pracovnici

na místo „Účetní - Produkční pracovnice“

předpokládaný nástup od 1. 1. 2023

 

Pracovní smlouva: na dobu neurčitou, 40 hodin týdně

Druh práce:  vedení jednoduchého účetnictví, pokladní služby, správa majetku - vedení inventáře, archivace, produkční a propagační činnost, dramaturgická skladba programu

Místo výkonu práce:  Kulturní centrum Duchcov

Platové ohodnocení:  8. platová třída dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., 2.14.21 – 8/1

Předpoklady:   - středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou - výhodou praxe v účetnictví v oblasti kultury, promotion, propagace apod. - znalost práce s výpočetní technikou, - výhodou znalost práce s grafickými programy např. Corel Draw X5 - znalost regionu - komunikativnost, kreativita, časová flexibilita

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

                            - jméno, příjmení, titul

                            - datum a místo narození

                            - státní příslušnost

                            - místo trvalého pobytu

                            - číslo občanského průkazu    

                            - datum a podpis

K přihlášce bude doložen:   

   - strukturovaný životopis s uvedením přehledu dosavadních zaměstnání,

     odborných znalostí a dovedností včetně kontaktu (tel., e-mail)

   - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky se přijímají v termínu do 20. 11. 2022 osobně nebo písemně na adrese: Kulturní centrum Duchcov, Masarykova ul. 447/9, 419 01 Duchcov v zalepené obálce s označením „Přihláška KC“.

O výsledku budou všichni uchazeči písemně informováni.

V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění budou poskytnuté osobní údaje zpracovány a vedeny pouze pro účely výše uvedeného výběrového řízení.

Poskytnuté materiály se vracejí.