Kdo je skřítek LiLipán?

Už to bude skoro sto let, co se v temných chodbách sklepení kina Lípa skrývá bílý skřítek.

Každou neděli, když se v kině promítají pohádky pro děti, dívá se škvírkou v podlaze a sleduje pohádku na plátně. Někdy se odváží i do sálu a pod sedadly sbírá papírky od bonbónů, které pak večer olizuje, protože má rád sladkosti.

Toho skřítka už zahlédlo vícero lidí, ale jediný, kdo s ním kdy mluvil, byl bývalý správce kina pan Šťastný. Bydlel ve správcovském bytě v místě dnešních šaten a na skřítka narazil při úklidu jedné zastrčené chodby sklepení. Dal se s ním do řeči a skřítek se mu představil jako skřítek Lipan.

Jenže on ten pan Šťastný tak trochu koktal. Když pak večer vyprávěl svým dětem o tom setkání, děti se ho ptaly, jak se ten skřítek jmenuje. „Jme-me-nuje se Li-lipan“, řekl pan Šťastný. Děti mu tedy začaly říkat LiLipán a to už mu zůstalo. Samozřejmě, že chtěly skřítka vidět, tak je pan Šťastný vzal na místo, kde ho potkal. Skřítek se už ale neukázal. Pan Šťastný tedy dětem nakreslil alespoň jeho podobu křídou na zeď. Ta kresba je tam dodnes.

Chcete-li kresbu pana Šťastného vidět, požádejte obsluhu kina. Mějte však na paměti, že ne vždy může obsluha opustit své místo. V takovém případě buďte shovívaví a domluvte si s obsluhou vhodnější termín prohlídky.