Adventní troubení

Galerie

Troubení slavnostních fanfár a vánočních koled z věže kostela. Vystupují žáci Konzervatoře Teplice.

Délka akce: 20 minut

Informace o akci a jejím konání